Začínáme podnikat a chceme vědět základní informace. V článku se dozví důležité informace začínajicí podnikatelé, které hledají důležité informace pro rozjezd vlastního podnikání.

Začínáme podnikat -daňová evidence

Jak začít podnikat jsme si vysvětlily v předchozím článku s názvem jak začít podnikat. Dnes s podíváme na to jak postupovat když už máme založenou živnost a jdeme naplno do podnikání.

Musíme vést daňovou evidenci, kdy evidujeme všechny své příjmy a výdaje z podnikání. V případě, že budete využívat paušální výdaje procentem, tak vám bude stačit vést si evidenci příjmů. Na daňovou evidenci i evidenci příjmů je ideální využít Excel, které vám vše i sám spočítá. Příjmy připisujeme do daňové evidence tehdy, kdy nám došli na bankovní účet nebo nám byly předány v hotovosti. Důležitý je tedy termín připsání platby. Musíme také schovávat všechny doklady, tedy hlavně faktury a musíme je archivovat. Neplátci DPH musí archivovat doklady minimálně 3 roky.

Začínáme podnikat – jak bude vypadat daňové přiznání

Na začátku je důležité spočítat svůj veškerý zisk, kterého jste v podnikání dosáhli. Zisk získáme příjmy – výdaje. Nebo uplatníme paušál v určité výši. Teď již tedy víme náš roční zisk.

Vyplníme příslušné formuláře pro dańové přiznání a nesmíme také zapomenout na podání přehledů příjmů na pojištěvny. Termín pro daňové přiznání je vždy poslední březnový den.