V článku si blíží rozebereme sociální pojištění pro OSVČ (zkratka pro osoby samostatně výdělečně činné). Dozvíte se jaké jsou minimální zálohy na sociální pojištění pro OSVČ.

Pro se platí sociální pojištění OSVČ

OSVČ musí hradit sociální pojištění, protože se sociálního pojištění se platí důchody a také činnost úřadů práce. V budoucnu vám tak díky sociálními pojištění bude vyplácen starobní důchod či připadně invalidní důchod.

Hlavní činnost a sociální pojištění pro OSVČ

Pokud je naše činnost v podnikání hlavní tak musíte platit alespoň minimální zálohy. Pokud začínáme podnikat tak vždy platíme minimální zálohy. Minimální záloha v roce 2010 je 1731 Kč (Od ledna 2011 dojde ke zvýšení a měsíčně se bude platit 1807 Kč.) Měsíční zálohu musít vždy zaslat na příslušný účet do 20 v měsíci. Je možno si platit i nemocenské pojištění, ale to je dobrovolné.

Jak vysoké je sociální pojištění pro OSVČ

OSVČ platí celkem 14,6% ze zisku. Zisk je příjmy – vaše výdaje. Někdo samozřejmě uplaťnuje výdajový paušál.

Podávání přehleduů na sociální pojištění pro OSVČ

Vždy na konce Dubna musíte odevzdat na Správu sociálního zabezpečení přehled o výši vašich příjmů, případné nedoplatky musíme také doplatit do Dubna.