Podnikání fyzických osob je nejčastější forma podnikání. Podnikání fyzických osob je výhodné především na začátku vašeho podnikání. Výhodou je malá administrativa, nevýhodou je výše ručení celým svým majetkem.