Nemocenské pojištění OSVČ je dobrovolné a OSVČ je často opravdu nepoužívají. Ale rozhodnutí je vás, jestli se vám nemocenské pojištění vyplatí či nikoliv.